Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Popularyzacja i upowszechnianie badmintona w środowisku miejskim szczególnie wśród dzieci i młodzieży. 2 . Poprzez systematyczne szkolenie stałe podnoszenie poziomu sportowego wśród zawodników Klubu. 3 . Współudział w wychowaniu zawodników. 4 . Propagowanie i prowadzenie działalności w zakresie uprawiania rekreacyjnego badmintona wśród mieszkańców miasta. 5 . Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych w badmintonie.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000058406
  • e-mail: biuroskb@wp.pl
  • Telefon: 875667935
  • Adres: UL. ZARZECZE 26, 16-400 SUWAŁKI