Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia Oświatowego jest prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu mieszkańców w zakresie: a) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; b) wypoczynku dzieci i młodzieży; c\) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; d\) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki; e\) upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej

Dane naszego OPP: