Kilka słów o naszej organizacji:

1 . organizowanie rehabilitacji dzieci i młodzieży cierpiących na wrodzone i pourazowe wady narządów ruchu, narządów wewnętrznych i choroby psychiczne, 2 . finansowanie i organizowanie zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego dla osób wymienionych w ust. 1 , 3 . finansowanie i organizowanie sportu, rekreacji i wypoczynku dla osób wymienionych w ust. 1 , 4 . zapobieganie następstwom zdrowotnym spowodowanym zanieczyszczeniem środowiska naturalnego u dzieci i młodzieży cierpiących na wrodzone i pourazowe wady narządów ruchu, narządów wewnętrznych i choroby psychiczne.

Dane naszego OPP: