Kilka słów o naszej organizacji:

1 . udzielanie ludziom ciężko i przewlekle chorym wszechstronnej opieki, zwanej dalej "opieką hospicyjną oraz pomaganie chorym w realizowaniu potrzeb duchowych zgodnie z ich wyznaniem. 2 . udzielanie pomocy rodzinom osób ciężko i przewlekle chorym w sprawowaniu opieki. 3 . jednoczenie w duchu ewangelii ludzi dobrej woli, gotowych udzielać społecznie powyższej opieki i pomocy.

Dane naszego OPP: