Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacyjnych i wychowania dzieci i młodzieży.

Dane naszego OPP: