Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wspieranie, rozpowszechnianie i urzeczywistnianie idei wiosek dziecięcych w Polsce zgodnie z zasadami zawartymi w preambule do statutu, 2 . Realizowanie aktywności w interesie publicznym poprzez tworzenie ochrony i wyspecjalizowanej opieki na terenie wiosek SOS oraz innych jednostek przewidzianych statutem- dla wychowania i edukacji opuszczonych i osieroconych dzieci lub dzieci z rozbitych rodzin, tak samo, jak młodzieży i dorosłych, którzy potrzebują wsparcia w ich dążeniach dla osobistej realizacji i integracji ze społeczeństwem, 3 . Zapobieganie sieroctwu, 4 . Wspieranie państwa w rozwiązywaniu problemów społecznych dotyczących dzieci, młodzieży, dorosłych oraz matek samotnie wychowujących małe dzieci poprzez różne formy opieki i ochrony, 5 . Służenie jako wzór dla podobnych organizacji działających w obszarach służących rozwojowi dzieci, pedagogice społecznej, edukacji i pracujących z reprezentantami różnych grup etnicznych.

Dane naszego OPP: