Kilka słów o naszej organizacji:

Celami działania Stowarzyszenia są: 1 . utworzenie muzeum tradycji górniczej Ziemi Rybnickiej 2 .kultywowanie tradycji górniczej byłej Kopalni Ignacy 3 .gromadzenie dóbr materialnych kultury górniczej 4 .propagowanie wiedzy o dorobku i tradycjach regionalnych związanych z wydobywaniem węgla 5 .działalność wspomagająca rozwój śląskiej społeczności lokalnej 6 .prowadzenie wymiany doświadczeń i poglądów z partnerskimi instytucjami polskimi i zagranicznymi 7 .inspirowanie działalności naukowo-badawczej, społeczno-kulturalnej, oświatowej, turystycznej i ekonomicznej

Dane naszego OPP: