Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych na terenie działania Klubu oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.

Dane naszego OPP: