Kilka słów o naszej organizacji:

Przedmiotem działalności statutowej Stowarzyszenia jest rozwój sportu kwalifikowanego, a w szczególności koszykówki chłopców i dziewcząt, jak również upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Dane naszego OPP: