Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy jako organizacja pożytku publicznego jest organizacją, której celem jest opieka i rehabilitacja osób cierpiących na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia, w tym także psychiczne oraz wieku starczego, oraz Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o problemach ludzi chorych na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia

Dane naszego OPP: