Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest organizowanie i realizacja współzawodnictwa sportowego, rozwijanie powszechnej kultury fizycznej, sportu i rehabilitacji, turystyki i wypoczynku wśród osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie może prowadzić swoją działalność programową również na rzecz środowiska spółdzielczego i innych organizacji, zgodnie z zawartymi w tym zakresie porozumieniami.

Dane naszego OPP: