Kilka słów o naszej organizacji:

1 . PRZEDSTAWICIELSTWO INTERESÓW W KRAJU I ZA GRANICĄ W CELU POLEPSZANIA SYTUACJI GOSPODARCZEJ CZŁONKÓW ZWIĄZKU. 2 . PROMOWANIE GOSPODARSTW ROLNYCH SWOICH CZŁONKÓW ORAZ PODWYŻSZANIE I ZAPEWNIANIE OPŁACALNOŚCI TYCH GOSPODARSTW W MOŻLIWIE NAJSZERSZYM ZAKRESIE.

Dane naszego OPP: