Kilka słów o naszej organizacji:

ROZWÓJ I PROMOCJA KULTURY FIZYCZNEJ, A W SZCZEGÓLNOSCI TAEKWON-DO NA TERENIE RP, PODNOSZENIE POZIOMU WYSZKOLENIA I SPRAWNOSCI CZŁONKÓW W ASPEKCIE FIZYCZNYM I PSYCHICZNYM, PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI NA RZECZ PORZADKU I BEZPIECZENSTWA PUBLICZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

Dane naszego OPP: