Kilka słów o naszej organizacji:

Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ku aktywnemu uczestniczeniu w życiu społecznym i integracji ze środowiskiem oraz wspieranie ich rodzin i opiekunów.

Dane naszego OPP: