Kilka słów o naszej organizacji:

Działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka i prowadzenie ich ku aktywnym uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000052660
  • e-mail: aniarr64@o2.pl
  • Telefon: 512337089
  • Adres: UL. OSTRÓDZKA 4 C, 11-015 OLSZTYNEK