Kilka słów o naszej organizacji:

Do podstawowych celów działania Stowarzyszenia należy: 1 . świadczenie pomocy w zakresie kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych 2 . niesienie pomocy osobom objętym działalnością Stowarzyszenia, zwłaszcza pomocy organizacyjnej, moralnej, oświatowo-wychowawczej, prawnej, medycznej, materialnej oraz w razie potrzeby charytatywnej 3 . propagowanie idei zrozumienia, życzliwości i pomocy osób potrzebujących pomocy 4 . wspieranie wszelkich form zbliżania się między osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

Dane naszego OPP: