Kilka słów o naszej organizacji:

Dobroczynność na rzecz dzieci osieroconych i osób niepełnosprawnych w zakresie spraw mieszkaniowych oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej poprzez wyposażanie w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny, ułatwiający życie, naukę i start zawodowy, w tym świadczenie tej pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Pomoc głodującym dzieciom poza granicami kraju w zakresie żywności i szczepionek.

Dane naszego OPP: