Kilka słów o naszej organizacji:

Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Radioorientacji Sportowej. - Otwarte Ogólnopolskie Szkolnej w Radioorientacji Sportowej o " Puchar Ministra Edukacji Narodowej" - Otwarte Mistrzostwa Polski w Nawigacji Satelitarnej Zawody w radioorientacji sportowej \(w konkurencji – bieg klasyczny 3,5 MHz i 144 polega na namierzaniu,określeniu azymutu i odszukaniu przy użyciu odbiornika w jak najkrótszym czasie, wskazanych punktów kontrolnych w terenie leśnym Możliwość realizacji zadania publicznego będzie kożystnie wpływała na współdziałanie z ResortemObrony Narodowej , kształtowanie postaw obywatelskich w społeczeństwie wobec spraw obronności RP Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży stworzy możliwość rozwijania ich umiejętności współpracy dla dobra grupy -środowiska zamieszkania oraz rozbudzi potrzeby aktywności i wykazywania się inicjatywami społecznymi. Przewidywanymi skutkami realizowanego zadania będzie aktywny udział dzieci i młodzieży w realizacji zadań z zakresu Obronności Państwa preferowanych przez PZRS treningach , zawodach i zadaniach skierowanych do społeczeństwa. Zadanie adresowane jest adresowane jest do zawodników będących członkami klubów sportowych, stowarzyszeń i Uczniowskich Klubów Sportowych

Dane naszego OPP: