Kilka słów o naszej organizacji:

integracja środowiska osób niepełnosprawnych-dzieci, dorosłych oraz opiekunów poprzez organizowanie imprez kulturalnych, spotkań tematycznych i wycieczek, uczestnictwo członków stowarzyszenia w zebraniach i konferencjach dotyczących rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych Pozyskiwanie nowych informacji medycznych dotyczących chorób nerwowo-mięśniowych- nowych metod leczenia, lekow i terapii. Tworzenie grup wsparcia dla osób chorych i opiekunów w celu wymiany doświadczeń dotyczących radzenia sobie z konkretną chorobą nerwowo- miesniowa.

Dane naszego OPP: