Kilka słów o naszej organizacji:

Ochrona zdrowia społeczeństwa polskiego, a w szczególności pracowników ArcelorMittal Poland S.A., spółek zależnych i stowarzyszonych, a także niesienie im pomocy społecznej.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000052378
  • www: .hfoz.pl
  • e-mail: hfoz@op.pl
  • Telefon: 122904158
  • Adres: UL. UJASTEK 3, 30-969 KRAKÓW