Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzono poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów indywidualnych, małżonków oraz par. Udzielano porad i konsultacji dla rodziców i opiekunów \(w tym dziadków\). Konsultowane były przede wszystkim przeżywane przez osoby dorosłe trudności wychowawcze, problemy związane z nieradzeniem sobie rodziców z emocjami dzieci oraz własnymi emocjami wynikającymi z przeżywanej bezradności. Uczono opiekunów właściwych sposobów postępowania z dzieckiem w sytuacjach trudnych, jak również sposobów postępowania ze skonfliktowanym rodzeństwem.

Dane naszego OPP: