Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest organizowanie wszelkich form pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i ich bliskich, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, a także działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dane naszego OPP: