Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Rewaloryzacja zabytków w Śremie i terytorium RP. 2 . Realizacja zagadnień dotyczących pomocy społecznej w Śremie i terytorium RP. 3 . Działalność paramedyczna. 4 . Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia w Śremie i terytorium RP. 5 . Działalność fizjoterapeutyczna.

Dane naszego OPP: