Kilka słów o naszej organizacji:

1 .WYJŚCIE DO TEATRU - W M/CU CZERWCU 2016 R 2 .OGNISKO WYJAZDOWE MIŁOSŁAWICE-KOŁO MILICZA -WYCIECZKA WYJAZDOWA INTEGRACYJNA DLA GRUPY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ STARSZYCH W WIEKU EMERYTALNYM W DNIACH 20 .SIERPIEŃ 2016 3 .SPOTKANIA KABARETU – przygotowanie członków kabaretu do uświetnienia dnia kobiet i spotkania opłatkowego. 4 .ZAJECIA TEATRALNE – praca teatralna z grupą niepełnosprawnych. 5 .WYCIECZKA ZWIEDZAMY

Dane naszego OPP: