Kilka słów o naszej organizacji:

zakup sprzętów medycznych w tym dla oddziału Chorób Wewnętrznych -zakup aparatu do EKG , dla oddziałów szpitala - zakup trzech wózków zabiegowych , dla Zakładu Rehabilitacji - zakup drewnianego krzesła do diatermii oraz drobnego sprzętu medycznego dla oddziału okulistycznego- warość powyższych darowizna wynosiła 95 5500 zł , przekazana darowizna za zakup drobnego wyposażenia niemedycznego łączna zawartość 400 zł; Łączna wartość darowizn w 2016 roku : 99 5500 zł - słownie ; dziewięć tysięcy dziewięćset złotych

Dane naszego OPP: