Kilka słów o naszej organizacji:

91.31.z realizacja chrześcijańskich zasad religijno-moralnych w sferze kultury. 91.33.z działalność społeczno- wychowawcza na rzecz dzieci i młodzieży zgodnie z zasadami i tradycją chrześcijańską. Wypoczynek w formie obozów dla dzieci i młodzieży jest bezpłatny w ramach angażowania się w działalność społeczną i uczestnictwo w koncertach. Katolickie Towarzystwo Śpiewacze zajmuje się także działalnością artystyczną, występy artystycznymi, koncertami, bierze udział w konkursach, festiwalach i przeglądach chórów

Dane naszego OPP: