Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Działalność statutowa.

Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych Oddział I istnieje od 1991 r. Status organizacji OPP PSPO Oddz.I uzyskało w 2014 roku.
Celem statutowym Stowarzyszenia jest promowanie szeroko pojętej edukacji i działanie na rzecz rozwoju nowoczesnych metod nauczania i wychowania.

Nasza strona www: pspo.edu.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Prowadzenie szeroko pojętej edukacji, 2 .Działanie na rzecz rozwoju nowoczesnych metod nauczania i wychowania

Dane naszego OPP: