Kilka słów o naszej organizacji:

Propagowanie folkloru ludowego. Biesiady Zespołów Folklorystycznych, w których uczestniczą mieszkańcy miasta Lubina, mieszkańcy gminy wiejskiej a także sąsiednich gmin. Koncerty na rzecz osób niepełnosprawnych, z których dochód przeznaczony jest na pomoc dla osób potrzebujacych leczenia i rehabilitacji. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Działalność charytatywna w domach opieki społecznej, przedszkolach, szpitalach.

Dane naszego OPP: