Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest poprawa jakości świadczonych usług oraz komfortu pobytu pacjentów w Namysłowskim Centrum Zdrowia , w szczególności w Zakładzie Opiekuńczo- leczniczym i na Oddziale medycyny Paliatywnej poprzez : - wprowadzanie nowoczesnych metod diagnostycznych i leczniczych - działanie na rzecz poprawy warunków leczenia chorych - pomoc w organizowaniu kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji personelu - stwarzanie możliwości współpracy i wymiany doświadczeń z wiodącymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi - działalność popularyzatorska na rzecz celów Stowarzyszenia

Dane naszego OPP: