Kilka słów o naszej organizacji:

Cel statutowy: Usamodzielnienie i poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez zintegrowane działania aktywizacyjne, zmianę postaw otoczenia oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Cel strategiczny: Wzmocnienie potencjału Fundacji jako instytucji kreującej i realizującej politykę państwa wobec osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: