Kilka słów o naszej organizacji:

Upowszechnianie i popieranie form kultury fizycznej dla całego społeczeństwa.

Dane naszego OPP: