Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności sportowo - organizatorskiej i wychowawczej poprzez: 1 . zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości udziału w sporcie kwalifikowanym, 2 . kształtowanie wysokich wartości fizycznych i moralnych, 3 . organizowanie dla ogółu mieszkańców imprez i widowisk sportowo rekreacyjnych zapewniających przeżycia, emocje, odznaczających się walorami widowiskowymi, 4 . kształtowanie opinii i ocen o codziennej potrzebie ruchu, jako formy pozwalającej utrzymać właściwą tężyznę fizyczną, 5 . dbanie o rozwój bazy sportowej, rekreacyjnej, rehabilitacyjnej i wypoczynkowej, 6 . współudział w promocji regionu, 7 . wychowywanie młodzieży przez sport, przeciwdziałając negatywnym zjawiskom społecznym, szczególnie alkoholizmowi i narkomanii.

Dane naszego OPP: