Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej. 2 .Aktywizacja społeczna osób chętnych do uczestniczenia w pracach Uniwersytetu. 3 . Upowszechnienie polityki gerontologicznej. 4 . Podejmowanie działań na rzecz ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: