Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia dzieciom, młodzieży niepełnosprawnej a także dorosłym osobom niepełnosprawnym oraz ich prawnym opiekunom

Dane naszego OPP: