Kilka słów o naszej organizacji:

Celem ŚSTO jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych, zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dane naszego OPP: