Kilka słów o naszej organizacji:

DZIAŁANIA W SFERZE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KRAJOZNAWSTWA ORAZ ODPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY, UPOWSZECHNIANIE KULTURY I SPORTU, EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

Dane naszego OPP: