Kilka słów o naszej organizacji:

Starania poprzez Ambasadę RP w Wiedniu oraz IPN w celu uzyskania fundacji finansowej na tablicę pamiątkową w miejscowości Spital am Pyhrn koło Linzu w Austrii. Ścisła współpraca ze Związkiem Polaków w Niemczech (oddział w Wuppertalu\) w zakresie dokumentacji osób poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką oraz stworzenie wspólnego archiwum dla poszkodowanych przez III Rzeszę i uchodźców niemieckich z Polski. Spotkania z młodzieżą polską, niemiecką i austriacką w celach przekazania prawdy o II wojnie światowej i krzywdach poniesionych przez przymusowych robotników III Rzeszy Niemieckiej oraz ich dzieci.

Dane naszego OPP: