Kilka słów o naszej organizacji:

1. Propagowanie idei pracowni plastycznej dla dzieci i młodzieży wg tradycji i dorobku pracowni prowadzonej przez Barbarę Szydelską z Warszawy jako wspólnoty dzieci i młodzieży.
2. Zapewnienie pracowni warunków lokalowych i materialnych dla jej rozwoju i funkcjonowania
3. Finansowanie uczestnictwa w pracowni dzieci rodzin niezamożnych.
4. Pomoc w tworzeniu i rozwoju kolejnych pracowni

Dane naszego OPP: