Kilka słów o naszej organizacji:

1 . UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU; 2 . ROZWÓJ RÓŻNYCH DYSCYPLIN SPORTU ORAZ STAŁE PODNOSZENIE ICH POZIOMU W ZALEŻNOŚCI OD MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH I FINANSOWYCH KLUBU; 3 . CZYNNY UDZIAŁ W ŻYCIU SPOŁECZNYM, GOSPODARCZYM I KULTURALNYM

Dane naszego OPP: