Kilka słów o naszej organizacji:

DZIAŁALNOŚĆ POLEGAJĄCA NA ZAPOBIEGANIU POŻAROM, WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z INNYMI ORGANAMI ODPOWIEDZIALNYMI. UDZIAŁ W AKCJACH RATOWNICZYCH DOTYCZĄCYCH GASZENIA POŻARÓW, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, ZAGROŻEŃ EKOLOGICZNYCH CZY OCHRONĄ ŚRODOWISKA. WYKONYWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ. INFORMOWANIE LUDNOŚCI O ISTNIEJĄCYCH ZAGROŻENIACH ORAZ SPOSOBACH POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ICH WYSTĄPIENIA. OCHRONA LUDNOŚCI PODCZAS ORGANIZOWANYCH PRZEZ WŁADZE LOKALNE IMPREZ, PIKNIKÓW CZY KONCERTÓW.

Dane naszego OPP: