Kilka słów o naszej organizacji:

Współpraca z zaprzyjaźnionymi klubami z Czech i Niemiec, udział w turniejach sportowych - piłkarskich na terenie w-w krajów. Na turniej w Niemczech zapraszane są drużyny z Luksemburga, Francji, Malty. Oprócz rywalizacji odbywa się szereg animacji rekreacyjnych, mających na celu zapoznanie i zintegrowanie uczestników turnieju. Uczestniczy ok. 200 adeptów piłki nożnej. Rozgrywki w Czechach odbywają się z reguły z zaprzyjaźnionymi klubami w sąsiednich miejscowościach i wsiach. Celem tych rozgrywek jest w pełni rozumiana integracja środowisk młodzieżowych, wynik sportowy nie ma tu żadnego znaczenia.

Dane naszego OPP: