Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Małe Stópki

Przekazując swój 1% podatku, będziesz ofiarodawcą jednorazowych pieluch, które trafią do dzieci, których życie przed narodzeniem było zagrożone.

Nasza strona www: http://dlazycia.info

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Troska o kulturę życia małżeńskiego 2 . Troska o zachowanie ludzkiego życia i o właściwe warunki jego rozwoju 3 . Praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży 4 . Podejmowanie inicjatyw gospodarczych, społecznych i politycznych w celu wszechstronnej pomocy rodzinie 5 . Prowadzenie postępowań adopcyjnych 6 . Realizacja zadań związanych z rodzicielstwem zastępczym

Dane naszego OPP: