Nasza strona www: tnrop.most.org.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . ochrona przyrody, 2 . ochrona środowiska, 3 . ochrona zwierząt, 4 . ochrona krajobrazu rozumianego jako postrzeganą przez ludzi przestrzeń, zawierającą elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowaną w wyniku działania czynników naturalnych lub działalności człowieka, 5 . ochrona wartości kulturowych, 6 . pobudzanie aktywności lokalnej oraz zwiększanie społecznego udziału w podejmowaniu decyzji, 7 . ochrona ładu urbanistycznego.

Dane naszego OPP: