Kilka słów o naszej organizacji:

Nidzicki Fundusz Lokalny jest filantropijną organizacją, skupiającą swoją działalność w czterech obszarach:
1. programy stypendialne – dla uczniów i studentów,
2. finansowe i organizacyjne wspieranie inicjatyw lokalnych,
3. programy edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży,
4. działalność charytatywna.

Dane naszego OPP: