Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki. 2 . Upowszechnianie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej. 3 . Działanie w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym. 4 . Działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 5 . Upowszechnianie praw i ochrona konsumentów w zakresie związanym z motoryzacją. 6 . Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 7 . Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. 8 . Pomoc ofiarom wypadków drogowych. 9 . Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży. 10 . Działania w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

Dane naszego OPP: