Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest popularyzowanie idei dawstwa szpiku kostnego, tworzenie i prowadzenie rejestru dawców szpiku kostnego, gromadzenie środków finansowych na badania typujące, oraz pomoc z chorobami nowotworowymi, w szczególności osobom chorym na białaczkę lub inne choroby krwi.

Dane naszego OPP: