Kilka słów o naszej organizacji:

działalność społeczna na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej i materialnej

Dane naszego OPP: