Kilka słów o naszej organizacji:

W roku 2016 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Łomży nie przeprowadziło efektywnie żadnego działania. Mimo prób zaangażowania członków Stowarzyszenia w akcje promocyjne Stowarzyszenia oraz pozyskania środków, nie udało się skutecznie ani zaangażować członków ani pozyskać funduszy. Wynikało to przede wszystkim ze zbyt dużej absencji członków na spotkaniach i małego zainteresowania Stowarzyszeniem w środowisku lokalnym, a nawet szkolnym. W 2016 roku pozyskano niewielkie wpłaty z tytułu przekazania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego, ze składek członkowskich członków Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Łomży wpłynęły również niewielkie kwoty. W związku z brakiem funduszy i brakiem akceptacji komisji, która analizowała wnioski, nie doszła do skutku również realizacja projektu wymiany młodzieży- studentów w ramach programu Erazmus. Z przykrością należy stwierdzić, że rok 2016 dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Łomży nie był dobry, nie udało się bowiem zrealizować żadnych działań związanych z zadaniami statutowymi organizacji, nie podjęto działań zapewniających realizację celów Stowarzyszenia.

Dane naszego OPP: