Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia dzieciom i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym i ich prawnym opiekunom.

Dane naszego OPP: