Kilka słów o naszej organizacji:

- zakup osprzętu do obsługi pompy insulinowej, - zakup leków i środków opatrunkowych dla dzieci i osób niepełnosprawnych, - dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, - opłata za przewóz lub pokrycie kosztów przejazdu \(zakup paliwa do samochodów lub biletów autobusowych i na pociąg), niepełnosprawnych dzieci na badania, rehabilitację, terapię zajęciową, - zakup odzieży i obuwia niezbędnego dla dzieci do rehabilitacji i na wyjazdy związane z leczeniem, - zakup artykułów niezbędnych na zajęcia terapeutyczne \(rysunki, zajęcia manualne itp.) - udział w organizacji koncertu charytatywnego na rzecz dziecka z chorobą nowotworową, - zakup artykułów szkolnych.

Dane naszego OPP: